Pasiruošimas I šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams


SKELBIMAI

VAIKAI EINANTYS Į KETVIRTĄ KLASĘ IR NORINTYS PASIRUOŠTI PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI KVIEČIAMI ATEITI RUGSĖJO 25 D. 12 00 VAL. KARTU SU TĖVELIAIS.

 JAUNUOLIAI SULAUKĘ 14 M. IR NORINTYS PASIRUOŠTI SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI KVIEČIAMI ATEITI RUGSĖJO 25 D. 10 30 VAL.