Tridienio pamaldos


DIDYSIS KETVIRTADIENIS BALANDŽIO 6 D. ŠV. MIŠIOS 18 00 VAL. ŠV. MIŠIOSE GIEDOS GRIGALIŠKO CHORALO GIESMININKAI. PO VAKARO ŠV. MIŠIŲ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA SKAMBANT GIESMĖMS IR MALDOMS.

DIDYSIS PENKTADIENIS BALANDŽIO  7 D. ŠV. KRYŽIAUS KELIAS 15 00 VAL.

IŠAUKŠTINIMO PAMALDOS 18 00 VAL.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS BALANDŽIO 8 D. IŠKILMINGOS PAMALDOS-VAKARO VIGILIJA 20 00 VAL.

ŠV. VELYKOS

BALANDŽIO 9 D. PAMALDŲ TVARKA   8 30, 10 30, 12 00 IR 18 00 VAL.

ANTROJI VELYKŲ DIENA. BALANDŽIO 10 D. PAMALDOS 9 00, 10 30 IR 18 00 VAL.