Naujienos


SKELBIMAI

VAIKAI EINANTYS Į KETVIRTĄ KLASĘ IR NORINTYS PASIRUOŠTI PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI KVIEČIAMI ATEITI RUGSĖJO 25 D. 12 00 VAL. KARTU SU TĖVELIAIS.

 JAUNUOLIAI SULAUKĘ 14 M. IR NORINTYS PASIRUOŠTI SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI KVIEČIAMI ATEITI RUGSĖJO 25 D. 10 30 VAL.

ŠV. SAKRAMENTO ADORACIJA

Kiekvieną ketvirtadienio vakarą po 18.00 val. šv. Mišių vyksta švč. Sakramento adoracija. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį adoracija vyksta skambant giesmėms ir maldoms.

Adoracija tęsiasi iki 20.30 val. Kitais ketvirtadieniais vyksta tylos adoracija iki 20.00 val.