Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija


SKELBIMAI / 2023

TENUŽENGIA RAMYBĖ ANT JŪSŲ NAMŲ
Advento pašnekesiai

Gruodžio 5 d., antradienį, 18.00 val., Klaipėdos etnokultūros centras kviečia visus klaipėdiečius ir miesto svečius į išskirtinį renginį Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4). Įėjimas laisvas.

Šį žiemos vakarą kviečiame atverti savo širdis jaukiam advento pašnekesiui su kun. teol. lic. Ričardu Doveika ir kun. prof. dr. Sauliumi Stumbra. Muzikalią atmosferą sukurs tradicinės giesmės, kurias dovanos Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės liaudiškojo giedojimo ansamblis, vadovaujamas Vidmanto Budreckio.

Kun. Ričardas Doveika: „Manau, kad visų karų fone, pasimetimo ir įtampos akivaizdoje, reikia žmonėse stiprinti širdies ramybę bei poreikį išlikti santykiuose su kitais žmonėmis. ramybėje slypi ir pagarba, ir atvirumas, ir kitoniškumų darna, ir dialogas. Galiausia ramybėje slypi taika, joje nėra vietos karui. Gimus Kūdikiui irgi nuskambėjo balsas – ramybė Jo mylimiems žmonėms. Dievas žmogaus gyvenime – ramybės garantas kasdienybėje.“

REGISTRACIJA Į REKOLEKCIJAS: https://forms.gle/hoSxUr32G3H2FeHs9

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI

LAPKRITIS / 2023

SEKMADIENIS. LAPKRIČIO 26 D.
KRISTUS, VISATOS VALDOVAS KRISTUS KARALIUS

Ketvirtadienis. Lapkričio 30 d.
ŠV. ANDRIEJUS, APAŠTALAS

GRUODIS / 2023

Penktadienis. Gruodžio 1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis
Švč. Jėzaus Širdies garbinimas (18.00 val. šv. Mišiose)

Šeštadienis. Gruodžio 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis
Švč. Marijos Širdies garbinimas (18.00 val. šv. Mišiose)

I ADVENTO SEKMADIENIS. Gruodžio 3 d.
Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas

Pirmadienis. Gruodžio 4 d.
Šv. Jonas Damaskietis, Bažnyčios mokytojas, kunigas

Antradienis. Gruodžio 5 d. – pirmasis mėnesio antradienis
Meldžiamės šv. Antanui (18.00 val. šv. Mišiose)

Trečiadienis. Gruodžio 6 d.
Šv. Mikalojus, vyskupas

Ketvirtadienis. Gruodžio 7 d.
Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Penktadienis. Gruodžio 8 d.
ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS

Šeštadienis. Gruodžio 9 d.
Šv. Jonas Didakas Kuautlatoatsinas

II ADVENTO SEKMADIENIS. Gruodžio 10 d.
Loreto Švč. M. Marija

Pirmadienis. Gruodžio 11 d.
Šv. Damazas I, popiežius

Antradienis. Gruodžio 12 d.
Gvadalupės Švč. Mergelė Marija

Trečiadienis. Gruodžio 13 d.
Šv. Liucija, mergelė, kankinė

Ketvirtadienis. Gruodžio 14 d.
Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas

III ADVENTO SEKMADIENIS. Gruodžio 17 d.
Aštuondienis prieš Kalėdas (gruodžio 17–24 d.)

Pirmadienis. Gruodžio 18 d.
Antradienis. Gruodžio 19 d.
Trečiadienis. Gruodžio 20 d.
Ketvirtadienis. Gruodžio 21 d.
Šv. Petras Kanizijus, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Penktadienis. Gruodžio 22 d.
Šeštadienis. Gruodžio 23 d.
Šv. Jonas Kentietis, kunigas

IV ADVENTO SEKMADIENIS. Gruodžio 24 d.
KŪČIŲ VAKARAS – KRISTAUS GIMIMO VIGILIJA

Pirmadienis. Gruodžio 25 d.
MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS – KALĖDOS
Kalėdų aštuondienis (gruodžio 25 d. – sausio 1 d.)

Antradienis. Gruodžio 26 d.
Šv. Steponas, pirmasis kankinys

Trečiadienis. Gruodžio 27 d.
Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas

Ketvirtadienis. Gruodžio 28 d.
Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai

Penktadienis. Gruodžio 29 d.
Šv. Tomas Beketas, vyskupas, kankinys

SEKMADIENIS. Gruodžio 31 d.
ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS

SAUSIS / 2024

Pirmadienis. Sausio 1 d.
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA