Krikšto sakramentas


Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsitraukiame į Bažnyčią kaip jos misijos dalyviai: „Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas“ (KBK, nr. 1213).

Sakramentas teikiamas vaikams ir suaugusiesiems. Vaikai iki 7 metų krikštijami be pasiruošimo, o sulaukę 7 metų ir vyresni, ruošiasi ir Pirmajai Komunijai – Eucharistijos sakramentui.

Krikštatėviai – tai du asmenys (vyras ir moteris), būtinai katalikai, ne jaunesni kaip 16 metų, priėmę Krikšto, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus, tikintys ir besimeldžiantys. Asmenys, gyvenantys poroje, turi būti priėmę Santuokos sakramentą, praktikuojantys tikėjimą ir besimeldžiantys.

Į ceremoniją svarbu atvykti prieš 15 minučių, atsinešti krikšto žvakę, vaiką aprengti baltais drabužiais arba turėti baltą krikšto rūbelį (krikšto skraistę) ir vaiko asmens dokumentą.

Daugiau apie Krikšto sakramentą skaitykite katekizmas.lt

Jeigu turite klausimų, kreipkitės į parapijos raštinę:
Tel. (8 46) 313110, el. p. klaipedoskristauskaraliausp@gmail.com