Maldos


Pagrindinės maldos – poteriai:
Kryžiaus ženklas – VARDAN DIEVO
Viešpaties malda – TĖVE MŪSŲ
Angelo pasveikinimas – SVEIKA, MARIJA
Trejybės pašlovinimas – GARBĖ DIEVUI

Apaštalų tikėjimo išpažinimas – TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ
Nikėjos–Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas – TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ

Šventosios Dvasios himnas – DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK

Švč. Sakramento išstatymas garbinimui – ADORACIJAI
Maldavimai:
Šventas Dieve, Šventas galingasis, Šventas amžinasis, pasigailėk mūsų!
Nuo maro, bado, ugnies ir karo gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo staigios ir netikėtos mirties saugok mus, Viešpatie!
Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir laikyti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Mūsų Tėvynę krikščioniškoje dorovėje išlaikyti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Mūsų Tėvynės laisvę nuo visokių pavojų išgelbėti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Nuodėmes mums atleisti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
O Jėzau, Jėzau, Jėzau, pasigailėk mūsų!
O Marija, Marija Dievo Motina, užtarki mus!

GEGUŽINĖS PAMALDOS

Švč. Mergelės Marijos litanija
Pasiaukojimo Nekaltajai Švč. Marijos Širdžiai aktas
Marijos giesmė (Magnificat)
Šv. Bernardo malda
Sveika, Karaliene, gailestingoji Motina…

Litanija ir malda ŠV. JUOZAPUI

BIRŽELINĖS PAMALDOS
Atsilyginimo Švč. Jėzaus Širdžiai malda

ŠV. ANTANO litanija
Giesmės šv. Antanui

Pulkim ant kelių visi krikščionys

Vėlinių procesija

Graudūs verksmai

Alyvų daržely

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias Kristaus Karaliaus bažnyčioje

Žemaičių Kalvarijos kalnai