Maldos


PAGRINDINĖS MALDOS (POTERIAI)
Kryžiaus ženklas – Vardan Dievo
Viešpaties malda – Tėve mūsų
Angelo pasveikinimas – Sveika, Marija
Trejybės pašlovinimas – Garbė Dievui

Apaštalų tikėjimo išpažinimas – Tikiu į Dievą Tėvą
Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas – Tikiu į vieną Dievą
Už mirusius – Amžinąjį atilsį

Švenčiausiojo Sakramento išstatymas garbinimui (adoracijai)
MALDAVIMAI
Šventas Dieve, Šventas galingasis, Šventas amžinasis, pasigailėk mūsų!
Nuo maro, bado, ugnies ir karo gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo staigios ir netikėtos mirties saugok mus, Viešpatie!
Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir laikyti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Mūsų Tėvynę krikščioniškoje dorovėje išlaikyti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Mūsų Tėvynės laisvę nuo visokių pavojų išgelbėti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Nuodėmes mums atleisti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
O Jėzau, Jėzau, Jėzau, pasigailėk mūsų!
O Marija, Marija Dievo Motina, užtarki mus!

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS
Švč. Jėzaus Širdies litanija
Atsilyginimo Švč. Jėzaus Širdžiai malda
Žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas

ŠVČ. DIEVO MOTINA MARIJA
Švč. Mergelės Marijos litanija
Pasiaukojimo Nekaltajai Švč. Marijos Širdžiai aktas
Marijos giesmė (Magnificat)
ŠV. ANTANAS
Šv. Antano litanija
Giesmės šv. Antanui

Vėlinių procesija

Žemaičių Kalvarijos kalnai