Santuokos sakramentas


Jaunieji prisiekia vienas kitam meilę ir ištikimybę; jų bendrystė yra Dievo įkurtos bendrystės atspindys.

Būtini dokumentai

 1. Krikšto liudijimas santuokai iš parapijos, kurioje esate pakrikštyti, jame pažymima, kad nesate (ar esate) susituokęs (ištekėjusi). Šis dokumentas galioja 6 mėnesius nuo jo išdavimo datos.
 2. Leidimas susituokti už parapijos ribų (jei gyvenate kitos parapijos teritorijoje). Dokumentas išduodamas toje parapijoje, kurios ribose sužadėtiniai gyvena bent tris mėnesius ar ilgiau.
 3. Pažyma iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengimo santuokai kursus. Dėl kursų kreipkitės ne vėliau, kaip likus 5 mėnesiams iki santuokos:
  Klaipėdos miesto Šeimos centras, Tilžės g. 26, tel. 867988315,
  el. p. kursaisuzadetiniams@gmail.com
  Registracija www.telsiuvyskupija.lt
 4. Sutvirtinimo Sakramento priėmimo data ir vieta.
 5. Santuokos liudytojų vardai, pavardės ir adresai.
 6. Asmens dokumentų ir gimimo liudijimų kopijos.
 7. Visi aukščiau minėti dokumentai atnešami ne vėliau, kaip likus vienam mėnesiui iki santuokos.

Bendra tvarka

 1. Paskutinis susitikimas su kunigu vyksta pirmadienį prieš santuoką (atvyksta abu sužadėtiniai, raštinės darbo valandomis arba iš anksto suderinus laiką), jo metu aptariama ceremonija, sutvarkomi civilinės metrikacijos dokumentai ir atsilyginama už apeigas.
 2. Santuokos išvakarėse atliekama išpažintis. Kunigą apeigoms galima pasirinkti.

SANTUOKOS PRIESAIKĄ rekomenduojame išmokti mintinai
Jaunasis sako: Aš, N. (sako savo vardą), imu tave, N (sako jaunosios vardą), savo žmona ir prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Jaunoji sako: Aš, N (sako savo vardą), imu tave, N (sako jaunojo vardą), savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

ŽIEDŲ ĮTEIKIMAS
Jaunasis sako: N (sako jaunosios vardą), imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

Jaunoji sako: N (sako jaunojo vardą), imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

SUŽADĖTINIŲ MALDA
Viešpatie, padėk mums niekada nepamiršti mūsų pirmojo susitikimo ir didelės meilės, išaugusios tarp mudviejų. Padėk išreikšti mūsų meilę darbais ir sergėk, kad niekas negalėtų mūsų išskirti. Padėk mums atrasti švelnius meilės žodžius. Išmokyk atsiprašyti ir atleisti…
Maloningas Dieve, pavedame mūsų santuoką Tavo globai. Amen

Daugiau apie Santuokos sakramentą skaitykite katekizmas.lt

Jeigu turite klausimų, kreipkitės į parapijos raštinę:
Tel. (8 46) 313110, el. p. klaipedoskristauskaraliausp@gmail.com