Pamaldų tvarka


Bažnyčia atidaryta kasdien
VII – 7.40–19 val.
I – VI – 9–19 val.

Šv. Mišios
VII – 9, 10.30, 12 ir 18 val.
VI – 10 ir 18 val.
I – V – 17 ir 18 val.

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija vyksta ketvirtadieniais,
po 18 val. šv. Mišių, tyloje iki 20 val., o
pirmąjį mėnesio ketvirtadienį – su maldomis ir giesmėmis iki 20.30 val.

Kiekvieną mėnesį 18 val. šv. Mišiose meldžiamės:
Šv. Antanui – pirmąjį mėnesio antradienį
Švč. Jėzaus Širdžiai – pirmąjį mėnesio penktadienį
Švč. Marijos Širdžiai – pirmąjį mėnesio šeštadienį

Gavėnios sekmadieniais
Kryžiaus kelio pamaldos – po 9 val. šv. Mišių

Gegužinės ir Birželinės pamaldos
VII – po 12 val. šv. Mišių
I – VI – po 18 val. šv. Mišių

Rožinis kalbamas spalio mėnesį
VII – 11.40 val.
I – VI – 17.40 val.