Pamaldų tvarka


Bažnyčia atidaryta kasdien
Sekmadieniais – 7.40–19.00 val.
Pirmadieniais – šeštadieniais – 9.00–19.00 val.

Šv. Mišios
Sekmadieniais – 9.00 val., 10.30 val., 12.00 val., 18.00 val.
Šeštadieniais – 10.00 val.,18.00 val.
Pirmadieniais – penktadieniais – 17.00 val.,18.00 val.

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija vyksta ketvirtadieniais,
po 18.00 val. šv. Mišių, tyloje iki 20.00 val., o
pirmąjį mėnesio ketvirtadienį – su maldomis ir giesmėmis iki 20.30 val.

Kiekvieną mėnesį 18.00 valandos šv. Mišiose meldžiamės:
Šv. Antanui – pirmąjį mėnesio antradienį
Švč. Jėzaus Širdžiai – pirmąjį mėnesio penktadienį
Švč. Marijos Širdžiai – pirmąjį mėnesio šeštadienį

Gegužinės ir Birželinės pamaldos
Sekmadieniais – po 12.00 val. šv. Mišių
Pirmadieniais – šeštadieniais – po 18.00 val. šv. Mišių

Rožinis kalbamas spalio mėnesį
Sekmadieniais – 11.40 val.
Pirmadieniais – šeštadieniais – 17.40 val.